Polityka zwrotów i odstąpienie od Umowy sprzedaży

Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta.

Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@stonemaster.pl

Koszt transportu zwracanego towaru:

W zależności od wybranego przez Państwa przewoźnika koszt transportu może wynosić:

dla paczek do 30 kg – 43 zł

dla półpalety – 129 zł

dla palety – 209 zł

Czy potrzebujesz pomocy?

Napisz do nas sklep@stonemaster.pl jeśli masz pytanie dotyczące zwrotów i/lub odstąpienia od umowy.

Shopping Cart
Scroll to Top